REKRYTERINGSPROCESSEN


På den här sidan vill vi beskriva hur vår rekryteringsprocess går till och hur vi hanterar din ansökan. Stegen som beskrivs nedan är generella och processen kan skilja sig åt mellan olika typer av tjänster.

URVALSPROCESS


I den inledande urvalsprocessen utvärderar vi din ansökan och ditt CV. Vi tittar på dina tidigare erfarenheter och andra saker som skulle kunna vara relevanta när det gäller att utvärdera din matchning för det specifika jobbet.

Alla ansökningar vi tar emot hanteras med sekretess och konfidentiellt. Om du inte blir inbjuden och går vidare till en personlig intervju får du ett skriftligt avslag på det e-postmeddelande som du har registrerat när du ansökte om tjänsten.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN VIA VÅR HEMSIDA


När du ansöker om en ledig tjänst på Swedish Agro ska din ansökan alltid skickas elektroniskt via en länk i jobbannonsen på vår hemsida.

Om du vill ansöka spontant kan du läsa mer om hur den processen fungerar här.

INTERVJUER


När vi har utvärderat de första intervjuerna bjuds två-fyra kandidater in till den andra intervjun.

Under den andra intervjun kommer vi att gå in mer i detalj på dina professionella och personliga kvalifikationer. För oss är det viktigt att se till att positionen är en rätt matchning för dig och för oss.

Vår förväntan inför intervjun är att lära känna dig och dina kvalifikationer bättre. Vi kommer bland annat att fråga om dina tidigare erfarenheter, din motivation och dina förväntningar på den nya rollen. Vi förväntar oss att vår dialog ska vara öppen och ärlig, eftersom vår önskan är att hitta rätt person för jobbet.

Under samtalen kommer vi också att prata om omfattningen och möjligheterna med jobbet samt teamet och den avdelning du är på väg att bli en del av. Detta är för att du bättre ska kunna bedöma om detta matchar dina förväntningar.

REFERENSER


Som en del av vårt urval och sökandet efter rätt person för jobbet samlar vi in referenser från tidigare anställningar. Detta för att lära oss mer om dina prestationer, professionella färdigheter och personliga egenskaper. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du förmodligen att bli tillfrågad om potentiella referenser och därför samlar vi in referenser i samförstånd med dig.

Du är varmt välkommen att bifoga rekommendationer eller betyg när du söker en tjänst hos oss.

ANSTÄLLNING


Om vi erbjuder dig jobbet kommer rekryterande chef att kontakta dig direkt. Strax efter att du tackat ja till tjänsten kommer vi att skicka dig ett anställningsavtal.

Om du har blivit intervjuad och tyvärr inte erbjuds jobbet kommer den rekryterande chefen eller HR att kontakta dig direkt för återkoppling. Om du inte har blivit inbjuden till en intervju får du ett skriftligt avslag via e-post.


NÄR KOMMER VI ATT ÅTERKOPPLA TILL DIG?


När din ansökan har skickats in får du omedelbart en bekräftelse på att vi har fått den. Därefter vet vi att väntetiden kan kännas lång, eftersom den faktiska behandlingen av ansökningarna kräver resurser och tid. Hela rekryteringsprocessen kan ta flera veckor, men vi arbetar alltid för att snabbt meddela om du har gått vidare i processen och återkoppla till dem som inte lyckades denna gång.

Vi ser fram emot att få din ansökan.