Möt våra medarbetare Marjo Lande

 

Efter att ha drivit eget...


... företag som mjölkbonde på Öland under flera år bestämde sig Marjo Lande för att, mellan 2004-2006, studera till lantmästare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. När studierna avslutats kände hon sig vilsen kring hur fortsättningen skulle se ut. Hon var däremot säker på vad hon inte ville arbeta som – säljare. Efter en tids funderingar med arbete på gården, som egentligen fanns och blev över, infann sig en nyfikenhet kring möjligheten att utvecklas vidare.

”Insikten om vilken nytta jag kunde ha av min praktiska erfarenhet – av både djurskötsel och företagande i kombination med min teoretiska kunskap, för att kunna hjälpa lantbrukare i min närhet, i deras vardag, slog mig.”  berättar Marjo.

Rollen som säljare hamnade i nytt ljus och kändes plötsligt som en passande tjänst.

”Jag bestämde mig för att testa mina vingar och skickade iväg en ansökan som inleddes med frasen: Hej, jag heter Marjo och jag tycker om att göra affärer, till en tjänst som produktchef för grisfodersortimentet, på ett bolag som Danish Agro Group 10 år senare förvärvade.” berättar Marjo.

Att känna sig behövd och veta att jag kan bidra till att underlätta lantbrukarens vardag är en positiv känsla att bära med sig

Ansökan ledde till en tjänst som kundtjänstmedarbetare. När en av lantbrukarna som Marjo regelbundet hade kontakt med via telefon efterfrågade henne som sin fältsäljare ledde det till ett byte av tjänst. Idag arbetar hon som produktchef för nötfodersortimentet.

”I en säljande roll kan jag hjälpa lantbrukaren genom rådgivning baserat på den kunskap jag tillförskaffat mig genom utbildning och erfarenhet samtidigt som företagets breda produktsortiment ger mig en möjlighet att omgående lösa deras problem.” säger Marjo.

Rollen som produktchef kombinerar sälj med produkt- och sortimentsutveckling. I säljprocessen är Marjo ute på fältet och kommunicerar med kunderna för att få feedback kring hur våra produkter fungerar och en bekräftelse på att vi har rätt sortiment. Hon läser av behovet som finns hos lantbrukaren och tar, med hjälp av koncernen, fram lämpliga lösningar.

”Swedish Agro har tillgång till ett brett produktsortiment av hög kvalitet och har alla möjligheter att ta del av den mest innovativa internationella produktutvecklingen genom Danish Agro Group. Våra leverantörer bidrar med mycket produktkunskap vilket innebär att vi får en kontinuerlig vidareutbildning om det senaste på marknaden. ” berättar Marjo.

På frågan om vad Marjo skulle vilja säga till dig som är i samma situation som hon en gång var, som nyutexaminerad lantmästare, agronom eller agrotekniker som funderar på att söka en tjänst som säljare svarar hon att det är viktigt att våga lita på att du kommer att skaffa dig praktisk erfarenhet, tillsammans med dina kunder, under tidens gång. Variationen gör jobbet väldigt roligt och du blir väl omhändertagen när du börjar hos oss på Swedish Agro.

”Arbetsuppgifterna innefattar att lära känna sina kunder och deras behov, att använda sig utav de praktiska erfarenheter som kunderna har och tillsammans med kunniga kollegor och din teoretiska kunskap hitta smarta lösningar. Din viktigaste egenskap är förmodligen din nyfikenhet och din passion för svenskt lantbruk.” säger Marjo.

Alla fodersäljare som jobbar på Swedish Agro har minst en grundkunskap kring foder, produktchefens roll är att coacha med fördjupad produktkunskap. Marjo berättar att säljarna har regelbundna möten och tät kontakt för att utbyta erfarenheter och dela kunskap.

När Marjo blir ombedd att sammanfatta sina år som kundtjänstmedarbetare, nötfodersäljare och produktchef berättar hon att det är väldigt få dagar som det har känts tråkigt att gå till jobbet. ”Att känna sig behövd och veta att jag kan bidra till att underlätta lantbrukarens vardag är en positiv känsla att bära med sig.” säger Marjo.