Vi skapar värde för våra medarbetare

 

Cultivating Value är Swedish Agros värdegrund, som vi försöker efterleva varje dag.

För oss innebär Cultivating Value att vi fokuserar på att skapa och säkerställa mervärde för både våra medarbetare och våra kunder.

  • "Cultivating" refererar till en önskan om och en passion för att stärka och utveckla våra produkter och anställda.
  • "Value" refererar till det mervärde vi vill ge våra kunder, antingen genom konkreta resultat på den enskilda gården eller genom ökad kunskap.

Därmed är utvecklingen av våra medarbetare också en del av Swedish Agros värdeskapande. Vi är starkt beroende av våra medarbetares kunskap – därför är det avgörande att vi behåller och attraherar de mest kvalificerade medarbetarna.

Våra anställda

Oavsett om du är ny eller har arbetat länge som medarbetare inom Swedish Agro kan du förvänta dig en kultur och arbetsmiljö där det finns en stor möjlighet att arbeta med din personliga utveckling och bidra till den övergripande strategin. Vi vill kunna attrahera både de bästa och mest kvalificerade kandidaterna, samtidigt som vi behåller kompetenta medarbetare. Detta är vad vi kallar “Cultivating Employees”.

Våra medarbetare är en av de viktigaste resurserna vi har. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar våra medarbetares kompetenser och kunskaper. Inom koncernen Danish Agro har vi utvecklat ett dialogbaserat samtalsverktyg, Cultivating Dialogues, där medarbetaren och chefen diskuterar medarbetarens roll i företaget i förhållande till den övergripande strategin. Således stöder våra medarbetarsamtal i hög grad vår strategi och utveckling av Swedish Agro och förbereder företaget för att hantera framtida utmaningar.

Förutom att skapa värde för våra kunder vill vi också skapa värde för våra medarbetare – det är vad vi kallar Cultivating Employees.