Augusti 2023

Ny uppstart

Bli kvalificerad CLAAS Lantbruksmekaniker i vårt lärlingsprogram


Går du i nian? Är du intresserad av en kvalificerad utbildning till lantbruksmekaniker? En utbildning utan onödigt många teoretiska ämnen men med äkta tekniska och praktiska ämnen? En utbildning där du lär dig allt om elektronik, att svetsa, smida och meka med moderna maskiner i välutrustade verkstäder. På en skola som ligger före alla andra liknande skolor i Norden? Då ska du läsa vidare!

Swedish Agro är en del av Danish Agro och det innebär att vi kan erbjuda CLAAS lärlingsutbildning på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars. Skolan kan anses som Nordens absolut bästa utbildning för mekaniker inom lantbrukssektorn. På skolan finns verkstäder med modern utrustning och verktyg tillsammans med erfarna och duktiga lärare. Här finns dessutom det senaste inom lantbruksmaskiner. Eleverna studerar klassisk verkstad och utvecklar kunskaper och tekniker på moderna maskiner tillsammans med klasskompisar och lärare.

specialist

Lantbruksmaskinmekanikern blir specialist på reparera och underhålla maskiner, anläggningar och redskap som används inom lantbruk och skogsbruk.

Fakta om skolan

Skolan ligger i Aars på Jylland i Danmark. Här finns fina, nybyggda studentrum som ingår utan extra kostnad i studierna. Studentrestaurang med mat, kvällsmat och fritidslokaler finns inom 100 meter från både skola och studentrum. I staden Aars finns bio, simhall, sporthall och mer. Skolan har etablerat sig som Danmarks bästa facilitet för lärlingsprogram inom flera områden. På skolan tar man praktisk erfarenhet på allvar och har lagt de teoretiska skolsalarna i direkt anknytning till verkstäderna.

Specialisering CLAAS

Utbildningen löper under fyra och ett halvt år. Vi har tillsammans med vår leverantör CLAAS och skolan tagit fram en specialisering för våra lärlingar som gör att du som lärling får en extra spetskompetens inom CLAAS, ett av marknadens starkaste varumärken, redan från start.

Lantbruksmaskinmekanikern blir specialist på reparera och underhålla maskiner, anläggningar och redskap som används inom lantbruk och skogsbruk. Till exempel traktorer, plogar, såmaskiner, skördetröskor, balpressar och växtskyddsprutor. Lantbruksmaskinmekanikern får en god förståelse för hur maskinerna är byggda och fungerar.

Nära mellan teori och praktik

Inom utbildningen arbetar man mycket i grupp. Ofta i grupper om tre som hjälps åt både praktiskt och teoretiskt. Det är väldigt nära mellan teori och praktik då lektionssalarna ligger i direkt anslutning till verkstäderna.

Praktik och teori

Första året går man på skolan i två terminer. De nästkommande tre och ett halvt åren varvas cirka 15 veckors praktik på en anläggning i Swedish Agro med 5 veckors utbildning på skolan i Aars per termin.

Körkort

I utbildningen ingår också de flesta kurser som behövs för att ta B-körkort, för att elever ska kunna köra med sina servicebilar i framtiden.

Svenskt körkort

Som svensk kan man sedan på egen bekostnad välja att komplettera med kurser och uppkörning för de specifikt svenska körkortskraven, detta gör man i så fall under sin praktiktid i Sverige.

 

Läroplan

Lärlingsutbildningen startar med en grundutbildning. Kommer du direkt från högstadiet börjar du med GF 1 (Grundförlöb 1). Slutade du högstadiet för mer än ett år sedan eller är över 25 år börjar du med GF 2 (Grundförlöb 2). Inom Grundförlöbet ska du uppnå följande nivåer:

 • Danska E
 • Matematik E
 • Engelska E
 • Fysik F

Detta lär man sig på GF 1-2:

 • Att utföra enklare underhålls- & servicearbeten. I detta ingår enklare reparationer av motorer och i hydrauliska system.
 • Diesel- och bensinmotorers uppbyggnad och kraftverkan inom fyrtaktsmotorer.
 • Att genomföra enkla felsökningar på elektriska system.
 • Att utföra underhåll på de vanligaste verktygen inom branschen.
 • Att använda grundläggande matematiska metoder inom ämnen som geometri, funktioner, grafer och statistik.
 • Danska, engelska, matematik, fysik

Följande tre och ett halvt år fortsätter som ett samarbete mellan skolan och din mentor på den Swedish Agro-verkstad du tillhör. Vid åtta tillfällen blir du inkallad till skolan för vidareutbildning. Perioden är uppdelad i två delar (Trin 1 och Trin 2).

Trin 1:

Trin 1 utgör fundamentet för att läsa vidare inom specialområdet Lantbruksmekaniker (Trin 2). Trin 1 genomförs de första tre terminerna efter grundutbildningen. Du kan avlägga ett prov efter TRIN 1 och avsluta studierna med titeln Materialmekaniker.

Trin 2 pågår i fyra terminer och innehåller specialiseringen Lantbruksmekaniker.
Trin 2 avslutas med ett prov som gör dig till certifierad lantbruksmekaniker.

Trin 2 :

 • Att kontrollera, uppdatera och felsöka olika system med hjälp av IT-tjänster.
 • Att justera, felsöka och reparera lantbruksmaskiner utifrån din egen kunskap och kännedom om maskinernas uppbyggnad och funktion
 • Att bygga och felsöka komplexa hydrauliska system.
 • Att felsöka och reparera elektriska system och transmissionssystem på traktorer och lantbruksmaskiner
 • Att demontera, justera, montera och testa transmissionssystem
 • Att utföra säkerhetsinspektioner på fordons lagstadgade utrustning

Fakta för föräldrar

På skolan finns allt eleverna behöver. Vänner med samma intressen och andra intressen men också en elevcoach som har både teoretisk och praktisk erfarenhet för att hjälpa elever med olika frågor. Fina rum på korridor, matsal där alla dygnets måltider intas. Det finns gott om fritidsmöjligheter både på skolområdet och i den närliggande byn. Eleverna studerar tillsammans i grupper och det finns anställda aktivitetsledare. Eleverna är försäkrade dygnet runt och på resorna till och från skolan.

Lärlingsplatsen på Swedish Agro ger en avtalsenlig lärlingslön och ett lärlingsprogram som är utarbetat tillsammans med skolan för att lärlingen ska nå den kunskapsnivå som skolan målsatt. På Swedish Agro ser vi dessa lärlingar som en mycket värdefull resurs både nu och för framtiden. Vi ger meningsfulla arbetsuppgifter som binder samman studierna med arbetslivets vardag.

Lärlingslön 

När man studerar till lärling i Danmark får man bidrag från danska staten och man får lärlingslön under praktikperioden av sin svenska arbetsgivare Swedish Agro där man också utför sin praktik. Swedish Agro bidrar även till en del av kostnaden för resa mellan hem och skola i de fall där danska staten inte betalar resorna.

Swedish Agro som arbetsgivare

Cultivating Value är värdegrunden som genomsyrar hela koncernen. Den innebär att vi har fokus på att skapa värde och tillväxt för både kunder och anställda. Bland annat genom att ge dig som är anställd de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt jobb. Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av delaktighet, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Varje medarbetares eget engagemang är den viktigaste delen av värdegrunden.

Cultivating står för en önskan om och en passion för att stärka, utveckla och förfina kunskap, färdigheter och produkter. Value står för det värde vi ämnar skapa för våra kunder och innefattar både konkreta produktionsresultat på gårdsnivå och ökad kunskap i ett större perspektiv.

Vill du veta mer?

Kontakta Servicemarknadschef Roger Bengtsson.

 

Roger Bengtsson
Servicemarknadschef
robe@sa-machinery.se
+46 727487100