OM SWEDISH AGRO


Swedish Agro är två svenska företag under ett varumärke med ett gemensamt mål: att bidra till våra kunders lönsamhet. Fokus ligger på att vara den bästa möjliga affärspartnern för våra kunder. Våra beslut baseras på våra kunders behov.

Vi förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner i framkant. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkar vi foder för flera djurslag. Maskinföretaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR och AGXEED i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Företaget bedriver också butiksverksamhet med inriktning mot lantbruk, trädgård, djurfoder, jakt och skog. Swedish Agro ingår i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

Långsiktighet - kvalitet - lönsamhet

Inom Swedish Agro tror vi på svenskt lantbruk. Våra ledord är långsiktighet, kvalitet och lönsamhet. Sedan 1901 har våra ägares och kunders behov varit utgångspunkten i alla beslut. Lantbrukarens framgång är vår framgång. Vi ägnar varje dag åt att skapa värde för de lantbrukare vi samarbetar med. Vi kallar det Cultivating Value.

Swedish Agros vision

är att vara den valda och viktigaste samarbetspartnern för lantbruket i Sverige. Dit når vi genom att skapa största möjliga mervärde för varje enskild lantbrukare.

Cultivating Value

är värdegrunden som genomsyrar hela koncernen. Den innebär att vi har fokus på att skapa värde och tillväxt för både kunder och anställda. Bland annat genom att ge dig som är anställd de bästa förutsättningarna för att lyckas med ditt jobb. Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av delaktighet, kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Varje medarbetares eget engagemang är den viktigaste delen av värdegrunden.

Genom koncernens samlade inköpskraft och innovativa produktutveckling kan vi erbjuda produkter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha den typ av kunskap och erfarenhet som dagligen gynnar våra kunder.

Cultivating står för en önskan om och en passion för att stärka, utveckla och förfina kunskap, färdigheter och produkter.

Value står för det värde vi ämnar skapa för våra kunder och innefattar både konkreta produktionsresultat på gårdsnivå och ökad kunskap i ett större perspektiv.

 
OM KONCERNEN DANISH AGRO

Danish Agro Group ägs av 9 000 danska lantbrukare och vår viktigaste uppgift är att vara bästa möjliga partner för våra ägare och kunder och skapa maximalt värde och tillväxt för de lantbrukare vi arbetar med.

 
OMFATTNING

Vi är en av de största och viktigaste partnerna för lantbruket i Östersjöregionen. Koncernen har mer än 5 000 medarbetare i sex affärsdivisioner och cirka 100 dotterbolag i 15 länder.


CULTIVATING VALUE 
Vi är en del av allt från jord till bord, och det är vi verkligen stolta över. Vårt dagliga fokus är att skapa och säkerställa värde för våra ägare och kunder – vi kallar det Cultivating Value.