Vi vill skapa värde

För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.

Från fältet till skärmen arbetar vi målmedvetet för att prestera bättre imorgon än vi gjorde igår. Det gör vi genom att stärka och utveckla branschen – och varandra. 

På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans. Det var så allt började och detta sätt att tänka är fortfarande viktigt i den nutida internationella lantbrukskoncern vi är en del av. 

Koncernens drygt 5 000 medarbetare, över landsgränser och kompetensområden, är drivkraften bakom vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk. De ser till att vi spelar en viktig roll i den digitala och gröna omställningen – och att vi hjälper lantbrukare att odla mat i världsklass varje dag.

Vi stärker kompetensen

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Deras expertis är avgörande för att skapa lösningar som ger värde för lantbrukaren. På Swedish Agro fokuserar vi därför på att utveckla medarbetarnas personliga och professionella kompetenser genom professionella dialoger, samarbete, utbildning och gemensam ledning.

Vi skapar arbetsglädje

På Swedish Agro värnar vi om det värdefulla arbetslivet och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, motivation och engagemang. Vi tror på dig som individ och värdesätter samtidigt gruppen, där målet är att våra medarbetare är motiverade och glada över att kunna göra skillnad och fira framgångar tillsammans.

Vi utvecklas tillsammans

Var för sig kan vi göra mycket, men tillsammans kan vi göra mer. Vi vill vara lantbrukarens självklara val och därför är samarbete nödvändigt - både med kollegor, lantbrukare och våra samarbetspartners. På Swedish Agro värnar vi om det nära samarbetet och skapar de bästa resultaten tillsammans, mellan avdelningar, kompetenser och länder.