VÄRDEBASERAT BETEENDE OCH LEDARSKAP


Inom Swedish Agro tror vi på att ledarskap och ledarskapssutveckling ska vara en värdeskapande samarbetsrelation tvärsöver hela organisationen samt internt i ledningsgruppen.

Vi menar att vi kan skapa största möjliga kundfokus i organisationen och värde för våra kunder genom detta tillvägagångssätt. Resultat skapas när ledningen sätter en gemensam riktning och säkerställer samordning och ett ömsesidigt engagemang för att lyckas tillsammans. Detta sätt att bedriva ledarskap kallar vi  Cultivating Leadership.

Ledarskapet inom Swedish Agro ska säkerställa att våra medarbetare känner till vår riktning samt de mål som tas fram för den enskilde medarbetaren och dennes ansvar i förhållande till företagets gemensamma strategi. Våra chefer och ledare arbetar bland annat med att utveckla samordning, arbetssätt och engagemang, så att vi når våra mål och skapar värde för våra kunder.

Vår nyckel till framgång är att ledare genom coachning, engagemang, delegering, mål och samtal ser till att medarbetarna är engagerade i vår gemensamma riktning. Formellt säkerställs riktningen genom våra medarbetarsamtal ”Cultivating Dialogues”, som är ett samtal mellan medarbetare och chef, som genomförs två gånger per år. Varje samtal har sina fokusområden, men tillsammans bidrar de till att utforma de enskilda medarbetarnas riktning, samordning och engagemang. Det innebär att vi skapar värde både för kunderna, företaget och våra medarbetare.
 

CULTIVATING EMPLOYEES


Oavsett om du är ny eller har arbetat länge hos Swedish Agro kan du förvänta dig en kultur och en arbetsmiljö där det finns stor möjlighet att jobba med din personliga utveckling och bidra till den övergripande strategin. Vi vill kunna attrahera både de bästa och mest kvalificerade kandidaterna, samtidigt som vi behåller kompetenta medarbetare. Detta kallar vi för Cultivating Employees.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar deras kompetenser och kunskaper. Inom koncernen Danish Agro har vi utvecklat ett dialogbaserat samtalsverktyg, Cultivating Dialogues, där medarbetaren och chefen diskuterar medarbetarens roll i företaget i förhållande till den övergripande strategin. Således stöder våra medarbetarsamtal i hög grad vår strategi och utveckling av Swedish Agro och förbereder företaget för att hantera framtida utmaningar.

Förutom att skapa värde för våra kunder vill vi också skapa värde för våra medarbetare – det är vad vi kallar Cultivating Employees.